Bezpečnostní technologie

Poplachové systémy EZS

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), označována také jako elektronický zabezpečovací systém nebo nověji poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), je jednoúčelový poplachový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku.

Zobrazit nabídku produktů

Kamerové systémy CCTV

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize.

Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony[1] a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Zobrazit nabídku produktů

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areáluje speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko – mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např. elektrorozvodny, letiště, věznice, průmyslové objekty, vodárny atd.

Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas, tedy v okamžiku, kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.

Zobrazit nabídku produktů
Perimetrická ochrana
Systémy kontroly a evidence vstupu ACS

Systémy kontroly a evidence vstupu ACS

Přístupový systém neboli systém kontroly vstupů (ACS z anglického Access Control System) je možné chápat jako soubor opatření k zajištění řízení a evidence přístupu do určených prostor objektu na základě vyhodnocení jeho jednoznačné identifikace.

Zobrazit nabídku produktů

Parkovací a vjezdové systémy

Parkovací systémy slouží k obsluze parkování vozidel, například provádí kontrolu počtu vozidel na parkovišti nebo výběr poplatků za parkování. Součástí parkovacích systémů mohou být také příjezdové a výjezdové stojany, které mohou zajišťovat výdej a čtení parkovacích lístků či ovládání závory.

Automatické vjezdové systémy bývají využívány především pro zabezpečení vjezdů a výjezdů z firemních, nemocničních, průmyslových, obchodních a sportovních objektů nebo parkovišť.

Zobrazit nabídku produktů
Parkovací a vjezdové systémy

Bezpečnostní integrační nástavby

Umožňují Integraci bezpečnostních technologií, ale i jiných systémů do jednotného monitorovacího a řídícího systému.Umožňují jednoduché a efektivní řízení a monitorování událostí a mimo jiné rovněž poskytne synchronizaci času napříč všemi technologiemi. V případě rozsáhlejších systémů se dnes stává pořízení takového systému nutností.

Zobrazit nabídku produktů

Systémy varování a informování obyvatelstva

Slouží k varování obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových stavů. Jedná se o celorepublikový systém, který komplexně zajišťuje HZS ČR v oblasti rozvoje i provozu. Systém je tvořen infrastrukturou, kterou spravují HZS krajů. GŘ HZS zajišťuje jednotnost tvorbou legislativy a normativ, řízením přípravy specialistů a završuje schvalovací proces pro použití nových koncových prvků varování (dále jen „KPV“). HZS krajů organizují servis a opravy KPV, spravují databáze KPV pro programy sloužící dálkovému ovládání, podílí se na přípravě specialistů. Zálohové organizace GŘ (Institut OO, OZ Olomouc a ŠVZ) se podílí na přípravě specialistů, servisu a opravách vysílačů infrastruktury a přijímačů sběru dat, výstavbě nových vysílačů, organizaci a správě přenosových cest (směrů), technických zkouškách nových KPV v rámci schvalovacího řízení. JSVV je jedním z nejrozsáhlejších systémů v ČR a vyžaduje trvalou péči jak organizační, tak i technickou a logistickou na všech stupních řízení HZS ČR.

Zobrazit nabídku produktů
Systémy varování a informování obyvatelstva
WordPress Image Lightbox