Dálkový monitoring

Dálkový monitoring objektů umožňuje soustředit různé typy signálů a tím vytvořit systém, kde lze na jednom pracovišti monitorovat více míst objektu, popř. více objektů. Signály z jednotlivých objektových systémů (CCTV, EZS, EPS apod.), které tvoří základ zabezpečení, jsou prostřednictvím objektové stanice předávány centrální stanici, tedy pultu centralizované ochrany buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě poplachu, nebo jiné mimořádné události na kterémkoliv objektu operátor zajistí její řešení.

Pult centralizované
ochrany – PCO

Pult Centrální Ochrany je operátorské pracoviště, na které přicházejí zprávy ze zařízení umístěných na střežených objektech. Operátor tyto zprávy vyhodnocuje a reaguje na ně podle důležitosti. Po připojení Vašeho systému na náš PCO je váš objekt střežen 24 hodin denně.

Zobrazit nabídku produktů

Zabezpečení a monitoring vozidel

Prioritou zabezpečení vozidel je co nejdříve informovat uživatele o pokusu o vloupání a zároveň přináší dokonalý přehled o vozidlech. Vždy víte, kde se automobil nachází, znáte data o spotřebě, stylu jízdy. A to vše v reálném čase.

Zobrazit nabídku produktů

Fyzická ostraha objektu a recepční služba

Fyzická ostraha způsob, jak ochránit osoby, majetek proti vandalismu, krádežím, různým živelným pohromám. Fyzickou ostrahou se rozumí zajištění objektu před vnikem nežádoucích osob, recepční službou, kontrolou vjezdů, výjezdů vozidel nebo koordinace havarijních stavů v objektu.

Zobrazit nabídku produktů

Dispečerská a centrální monitorovací pracoviště

Dispečerská stanoviště jsou vdnešní době základními prvky spolupracujícími s různými informačními systémy, které se v běžném životě objevují každému z nás. Operativní dispečerské řízení takovýchto velkých, převážně plošně velice rozsáhlých celků, vyžaduje používání nejrůznějších prvků a složitých informačních systémů z oblasti telekomunikační, řídící, regulační, sdělovací a výpočetní techniky.

Zobrazit nabídku produktů
WordPress Image Lightbox