Mechanické zábranné systémy

Mechanickými   zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor, např. zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy.

K MZS řadíme i prostředky idividuální ochrany. Jedná se o prostředky, které mohou sloužit i samostatně, převážně jako úschovné objekty. Patří sem především mobilní a stacionární trezory, trezorové skříně, ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, přenosné kontejnery a kufry. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou překážku proti násilnému vniknutí osob a zabránit znehodnocení a krádeži předmětů, techniky a zařízení umístěných v chráněném objektu.

Trezorová technika

Trezorová technika

Trezory představují určitý druh mechanických zábranných systémů, který označujeme jako předmětová ochrana. Hlavní funkci trezorů je ochrana dat, cenností, peněžních hotovostí, platebních šeků a důležitých listin před zneužitím a odcizením. Lze jej označit jako uzavřený bezpečnostní systém, který je složen z několika bezpečnostních prvků.

Zobrazit nabídku produktů

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní dveře jsou vstupní dveře, které chrání před vykradením, hlukem či pachy z Vyrábí se v bezpečnostních třídách. Tyto bezpečnostní třídy jsou stanoveny normou Evropské unie.  Dveře jsou zařazovány do bezpečnostních tříd například podle počtu jistících bodů, které při uzamčení kotví dveře do zárubně či podlahy. Třída je tak stanovena podle možností překonání dveří zlodějem a také podle nářadí, které zloděj při snaze dveře překonat používá.

Zobrazit nabídku produktů
Bezpečnostní dveře

Klíčové trezory, inteligentní klíčové systémy a úložny klíčů

Klíče k zámkům ochraňují důležitý majetek, a proto by neměly přijít do rukou nepovolaným osobám. Systémy pro správu klíčového hospodářství fungují jako elektronický vrátný, který vydá klíč pouze tomu, kdo na něj má nárok. Systém je tvořen odolným klíčovým trezorem a inteligentním softwarem, který určuje, zda může být klíč vydán, či nikoliv. Osoba, která chce klíč z trezoru odebrat, musí prokázat své oprávnění identifikačním médiem (identifikační kartou, PINem). Proto jsou trezory vybaveny čtečkou a klávesnicí. Lze také zařídit, aby osoba s vypůjčeným klíčem nemohla opustit budovu. Veškeré transakce se evidují a lze je zpětně dohledat.

Zobrazit nabídku produktů

Plotové systémy

Plot či oplocení je volně stojící stavba, která má za úkol zabránit nebo omezit pohyb přes nějakou hranici. Na rozdíl od zdi je jednodušší na konstrukci. Stejně jako zeď některé druhy plotů zabraňují nejenom pohybu ale i průhledu, jiné umožňují částečný nebo úplný pohled skrz oplocení.Plotové systémy slouží pro zabezpečení soukromých i průmyslových objektů.

Zobrazit nabídku produktů
Plotové systémy
WordPress Image Lightbox