Požárně bezpečnostní systémy EPS

Zařízení elektrické požární signalizace (EPS je zkratkou vzniklou z názvu „Elektrická Požární Signalizace“, který je překladem anglického značení norem „Fire Detection and fire Alarm Systems“) představuje soubor hlásičů požáru, ústředen EPS, přenosových a doplňkových zařízení, která ve svém souhrnu vytvářejí systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizováno ohnisko nebo již vzniklý požár. Je jedním z technických opatření sloužící ke zvýšení požární bezpečnosti staveb – jedná se o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení.

Evakuační systémy

Zajištění evakuace ve velkých objektech je nezbytnou podmínkou pro jejich provoz. Systémy evakuace nebo výstražné systémy zajistí hladký a bezpečný odchod osob z ohroženého prostoru.Objekty a osoby vystavené nebezpečí musí pro svůj provoz a bezpečí obsahovat výstražné nebo evakuační systémy. Jejich správnou funkci zajistí certifikovaná zařízení a jejich pravidelná revize.

Zobrazit nabídku produktů

Lokální stabilní hasící zařízení

LSHZ je kombinací automatického hasicího systému a stabilního hasicího zařízení. které umožňuje široký prostor pro jeho využití, včetně speciálních požadavků i originálních řešení. 

Zobrazit nabídku produktů
LSHZ
WordPress Image Lightbox