Sítě, INTERNET

Počítačová síť (anglicky computer network) je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tak uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. V roce 2017 je většina počítačových sítí propojena do globální celosvětové sítě zvané Internet, která používá sadu protokolů TCP/IP.

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Dodávky a montáže datových sítí, servis

Navrhujeme a realizujeme optimální strukturu LAN sítě pro potřeby klienta. Strukturovaná kabeláž umožní bezpečné propojení nejen počítačů, ale i přenos hlasu či videa v případě potřeby serveru sítě navrhneme optimální stroj s důrazem na spolehlivost/výkon/cenu.

Zobrazit nabídku produktů

Outsourcing

Zajišťujeme komplexní správu nejenom námi realizovaných počítačových a datových sítí. Nabízíme komplexní péči, jejíž součástí je provádění pravidelných revizí a testování systémů.

Zobrazit nabídku produktů

INTERNET a datové přenosy

Připojujeme k Internetu bezpečným a rychlým způsobem. Připravíme bezpečné vzdálené připojení do vaší sítě odkudkoli, navrhneme vám IP telefonii jako plnohodnotnou alternativu ke klasickým drahým telefonním linkám.

Zobrazit nabídku produktů

Intercom a elektronický vrátny

Pomocí intercomu můžete v domě komunikovat mezi jednotlivými místnostmi  a zároveň otevřít návštěvě dveře, branku nebo bránu.

Zobrazit nabídku produktů

Telefonní ústředny a komunikační systémy

Poradíme Vám s podnikovým komunikačním řešením. Pomůžeme s výběrem pobočkové telefonní ústředny (PBX), CTI softwaru, IP, VoIP či SIP technologie, DECT bezdrátového systému, systémových terminálů – VoIP, SIP a IP telefonů i ostatního příslušenství.

Zobrazit nabídku produktů


WordPress Image Lightbox